JMStock 15.38.1.1877 Kiadva: 2013.07.02.

Új funkciók:

Alap program: Bizonylat sorok exportja ftp-re: Módosítottuk a fájlnév létrehozásának szabályát annak érdekében, hogy ha két ugyanolyan nevű fájl kerül felmásolásra az ftp-re, akkor az egyik ne írja felül a másikat. A módosítás révén a program beépíti a fájl nevébe a Rendszer/Regisztrációs adatok/bolt mezőben megadott adatot.

Alap program: Bizonylatról történő elektronikus másolat készítése esetén az e-mail testét a program üresen hagyja, így oda szabadon beírható bármi.

Alap program: Nyomtatás/Mozgások elemzése/Listaártól eltérő áron kiadott termékek statisztikáját módosítottuk, így tartalmazza a különbséget százalékos formában egy tizedes jegyre kerekítve, valamit ezen érték alapján csoportosítja a tételeket.

Alap program: Nyomtatás/Mozgások elemzése/Visszáru kategóriában található statisztikák: a visszahozott áruk darabszámát is összesítik okonként és teljes összesen is.

Alap program: Bizonylat másolás gyorsítása: A mozgás fülön keressük ki a másolni kívánt bizonylatot, majd válasszuk az Új mozgás/Létrehozás meglévő alapján lehetőséget. Ekkor a program a kiválasztott bizonylat alapján elkészíti az új bizonylatot, amelyet ha szükséges módosíthatunk, vagy ha nem, akkor csak könyvelnünk kell.

Alap program: A cikk adatlapon található szín mező karakterszámát 50-re emeltük.

Alap program: Cikktörzs fülön a gyorskereső megjegyzi, hogy melyik oszlopban kerestünk utoljára.

Alap program: Kibővítettük a programba felvehető adatbázisok számát, így 25-nél több is felvehető.

Számlázó modul: számlák kategorizálásának lehetősége. Amennyiben a Vevő adatlap/Számla suffix mezőbe beírjuk pld. hogy EU vagy HUF, a vevőnknek kiállított számla sorszáma a következőképpen szerveződik: SA00002/2013S-EU vagy SA00002/2013S-HUF így könnyen szétválogathatók az elkészített számlák az értékesítés helye szerint.

Számlázó modul: Számla tartomány nyomtatás: Lehetővé tettük, hogy egyszerre (számlatartomány megadásával) több számlát is kinyomtassunk. Elérhető: Számla fül/Nyomtat/Számlatartomány nyomtatás: itt adjuk meg a nyomtatandó számlák első és utolsó sorszámát (gépi kód), majd nyomjuk meg a nyomtat gombot. Ekkor a megadott számlatartományba tartozó számlákból 1 pld-t kinyomtat a rendszer.

EcoMax_könyvel program: A bizonylatok könyveléséhez nem kell minden indításkor megnyomni a „Start” gombot. Ha egyszer megnyomtuk, a program megjegyzi azt és minden indításkor elindul a könyvelés.

EcoMax_könyvel program: „Start” gomb elrejtése: Rendszer/Beállítások/”Start/Stop gomb látszik” mezőből vegyük ki a jelölőt.

EcoMax_könyvel program: A felhasználói bejelentkezés megváltoztatható újraindítás nélkül a Bejelentkezés menü alatt.

EcoMax_könyvel program: Visszáru készítésnél a program kéri a visszáru okának megadását.

EcoMax_könyvel program: a program beállításaiban a blokknyomtató használat alapértelmezetten történő jelölését kivettük.

Villám ABC: csv fájl kimenet a villámABC aktuálisan képződő bizonylatáról, hogy azt meg tudja egy másik alkalmazás jeleníteni.

Hibajavítás:

Alap program: Bizonylat sorok feltöltése közben (ftp-ről, illetve sorok importjánál) a bizonylat könyvelési lehetőségét megakadályoztuk

Alap program: Bizonylat sorok importja funkció/Normál forma: figyelembe veszi a másodlagos vonalkódokat is, azaz amennyiben az importált sorokban a termék a másodlagos vonalkódjával szerepel a termék, a program azonosítja azt.

Alap program: Cetli nyomtatási képén a mennyiség és a kedvezmény százalék mezőket felcseréltük a jobb olvashatóság kedvéért.

Alap program: Rendszer menü/Belépési napló dátum/idő oszlop csak a dátumot mutatta, most már mutatja az időt is.

Alap program: Bizonylat könyvelési probléma: amennyiben az egyik kliensen készítettünk egy bizonylatot és a képernyőn hagytuk a bizonylat fejlécét úgy, hogy nem könyveltük azt, majd egy másik kliensen könyveltük a bizonylatot. Ezután a program engedte hogy az első kliensen ismét könyveljük azt. A problémát javítottuk, hasonló esetben a program jelzi, hogy adott bizonylat már könyvelve lett, így nincs mód újból könyvelni.

Alap program: Bizonylat sztornózásakor a program kétszer kérdezte meg, hogy valóban sztornózni akarjuk-e a bizonylatot, ezt egy kérdésre csökkentettük.

Alap program: Amennyiben polccímke nyomtatásakor a további árak közül bármely árkategóriát választottuk az nem kerekítve jelent meg a kinyomtatott címkén. Ezt a hibát javítottuk.

Alap program: Ha a cikktörzs fülön a gyorskeresőbe behúztuk a PM00001-es vonalkódot, ott csak annyi jelent meg, hogy 0001 és a program nem találta meg a cikket. A problémát javítottuk.

Villám ABC: a program nem kezelte az ügyfél azonosítót. A hibát elhárítottuk.

Számlázó modul: Nyomtatási probléma: Számla nyomtatásakor a program kinyomtatta ugyan a 2 példányt, de a számla fejléc ablakban a pld mezőben mégis csak 1 szerepelt. A pld mezőt és annak értékét módosítottuk, nyomtatást követően a nyomtatva mezőben „igen” szerepel.

Számlázó modul: Bevételi pénztárbizonylat nyomtatás kerekítési problémájának kiküszöbölése: Amennyiben készpénzes számla kiállításakor a számla végösszegének egész része 4 vagy 9, a tizedes jegy utáni része pedig 5 tized feletti volt a program a bevételi pénztárbizonylaton nem kerekített.

EcoMax_könyvel program: a könyvelés egy idő után megállt és Start/Stop gombot kellett újra megnyomni. Kijavítottuk.

EcoMax_könyvel program: a kliens oldalon nem frissültek az elkészült bizonylatok. Javítottuk, a kliens oldalon 5 másodpercenként frissülnek a bizonylatok.